FANDOM


v1.23 (29.06.2011)

Nowości:

 • na Facebooku Gleemmery doładowuje się poprzez system Facebook Creditów
 • lepszy system zbierania statystyk, logowań graczy i innych danych z gry
 • przedmioty Premium nie są już doliczane do limitu przedmiotów w plecaku

Bugfixy:

 • zdarzało się, że bohaterowie lecący na instancję walki nie wyświetlali się na timeline
 • naprawiono problemy z wygasaniem usług premiowych
 • naprawiono problemy z komunikatem o nowej wiadomości w skrzynce
 • w momencie, gdy gracz otrzymywał złoto, które powodowało przekroczenie limitu, kwota nie dodawała się. Obecnie usuwane jest jedynie złoto ponad limit, liczba złota ustawia się na maksimum
 • pomniejsze błędy związane z questami

v1.22.1 (23.05.2011)

Bugfixy:

 • naprawione problemy z filtrowaniem przy przechodzeniu na zakładkę składników - obecnie filtr jest czyszczony przy zmianie zakładki
 • naprawiony niewłaściwy wybór trudności walki przy szybkim wysyłaniu
 • animacja lecącego ptaka pokazywała się jako "?"
 • naprawione masowe kasowanie wiadomości roboczych
 • ikona Pasu Reinkarnacji nie była widoczna
 • kupno na Targu przedmiotu setowego - w niektórych przypadkach przycisk kupna był przesunięty pod ramkę, zakup był niemożliwy

v1.22 (4.05.2011)

Nowości: - nowe filtrowanie ekwipunku gracza - wg poziomu, typu przedmiotu, rzadkości - zmiany w systemie chwały:

 • na start otrzymuje się 1000 punktów chwały
 • więcej punktów jest przyznawane za elementy stałe, np. rozwój budynków
 • punkty za walki są ważne przez 3 miesiące
 • zmiany w progach i przyznawanych nagrodach

- nowe okno z porównaniem wojsk przed walką - obecnie okno pokazuje: 1) stosunek sił wojsk gracza do sił wojska wroga 2) stosunek jakości czarów gracza do jakości czarów wroga 3) średnią szansę jednostek gracza na trafienie jednostek wroga 4) średnią szansę jednostek gracza na obronę przed trafieniem jednostek wroga 5) stosunek maksymalnej potencjalnej liczby obrażeń zadawanych przez gracza do maksymalnej potencjalnej liczby obrażeń zadawanych przez wroga Co istotne - te statystyki uwzględniają jednostki bohatera, założone przedmioty, dodatkowe umiejętności - nie są uwzględniane czary (poza punktem 2)). - alchemik - pasek oddzielający receptury, które nie dają już punktów alchemii - wyłączenie wypadania z siedliszcz setów walentynkowych. Receptura walentynkowa będzie nadal dostępna u alchemika. - na koncie premium pojawiło się szybkie wysyłanie bohaterów do walki - po najechaniu myszką na siedliszcze można jednym klikiem wysłać bohatera do tego siedliszcza - usługa ta jest dostępna tylko w koncie premium, można ją włączyć lub wyłączyć w profilu gracza - podniesiono wymagany poziom udziału gracza w całości obrażeń zadanych siedliszczu - żeby dostać nagrodę należy zadać minimum 10% obrażeń 10%


Bugfixy: - naprawiony błąd ze znikającymi walkami na Arenie - naprawione pomniejsze problemy interfejsowe, błędy tekstowe i odświeżanie - naprawione problemy z wejściem do gry na IE 7 i IE 8 - naprawione problemy z kontem premium (niebieskie logo zamiast złotego) - usunięta reklama konta premium zasłaniająca 7. punkt nawigacyjny w koncie premium


v1.21.4 (15.02.2011)

Dodano:

 • 6 zestawów walentynkowych,
 • walentynkową recepturę alchemiczną,
 • piątą zakładkę czarów dla wszystkich ras do sklepu premium.

Poprawiono:

 • Odbieranie i odrzucanie nagród z zielonych powiadomień.
 • Odnawianie się misji u innych graczy takich jak karawany i akcje złodziejskie.
 • Kupowanie konta premium przy pełnym ekwipunku.
 • Ceny, opisy i ułożenie przedmiotów w sklepie premium.
 • Okno rozkazów, gdy gracz leci do kopalni - okno wyświetla się już prawidłowo.
 • Questy tutorialowe z gleemmerami - obecnie przyznają poprawnie nagrodę.
 • Poprawiono quest - "Wybierz przedmiot dla bohatera" zalicza się już poprawnie.

v1.21.3 (20.01.2011)

Zmiany:

 • Dodano 20 nowych questów, przedłużając tym samym linie fabularną.
 • Po założeniu nowego konta gracze zaczną z częściowo już wypełniona armią i założonymi 2 przedmiotami.
 • Zmniejszono ilość Gleemmerów na start.
 • Targ będzie wyświetlał i sortował ceny za jeden element, a nie ich sumę.
 • Dodano przycisk "Usuń wszystkie" do raportów z gry.
 • Zmieniono okno logowania na FB / Hi5 / Friendsterze

Błędy:

 • Poprawiono błędnie działający system generowania przedmiotów u NPC.
 • Poprawiono błąd ze źle liczonymi obrażeniami zadanymi siedliszczu.
 • Poprawiono błąd z presetami i poziomem bohatera.
 • Poprawka do kopalni, zabezpieczająca przed przerywaniem wydobycia.
 • Poprawiono błąd z wysyłaniem bohaterów do walki.
 • Poprawiono responsywność okien w grze.
 • Poprawiono działanie przycisku wyłączającego animacje w grze. Zużycie procesora powinno spaść.
 • Poprawiono dużo pojedynczych błędów w przedmiotach i jednostkach.

v1.21.2 (29.12.2010)

Poprawka błędu związanego z odbijaniem się bohaterów od siedliszcz.

v1.21.1 (23.12.2010)

Nowości :

 • Zmieniono tutorial do gry. Gra na starcie nie jest już blokowana a wszystkie questy tutorialowe i początkowe widoczne są na liście i można dowolnie wybrać który quest chcemy wykonać.
 • Zmieniono okno logowania do gry na serwerach Facebooka.
 • Dodano quest tutorialowy z alchemikiem
 • Dodano set św Mikołaja
 • Morale NPC`ów z przedziału 1-9 zostało zmniejszone o 20%.

Błędy :

 • Poprawiono błąd w raporcie ze zniszczenia Siedliszcza, składniki już się wyświetlają prawidłowo.
 • Poprawiono błąd z niesprzedanymi przedmiotami na targu. Pojawia się one w waszych plecakach.
 • Kopalnie i Siedliszcza będą się już losować poprawnie i nie powinno już ich zabraknąć.
 • Dodano zabezpieczenie na wadliwie działający przycisk LIKE.
 • Poprawiono drobne błędy z wyświetlaniem ekranu gry.

v1.21 (8.12.2010)

Zmiany:

 • zmiany w oknie Targu:
 • możliwośc sortowania wg poziomu przedmiotu
 • możliwość sprzedaży jednocześnie wielu takich samych przedmiotów
 • możliwość kupna i sprzedaży składników alchemicznych
 • możliwość wyszukiwania przedmiotu po nazwie
 • nowa animacja ciosu w Arenie
 • dodano drugą część nowego Sklepu Premium - wszystkie zestawy przedmiotów są teraz dostępne dla wszystkich ras

Poprawki błędów:

 • naprawiono błąd z doliczaniem statystyk przedmiotów na Arenie
 • poprawiono statystyki części nowych zestawów w Sklepie Premium

v1.20.2 (26.11.2010)

Zmiany:

 • Zmieniono mechanizm wypadania składników, składniki powinny wypadać częściej i bardziej różnorodnie.
 • Zmieniono rozmieszczenie NPC na mapie, więcej różnych NPC pojawi się w danych częściach mapy.
 • Zmieniono jednostki u NPC. Teraz każdy NPC posiada 6 jednostek, które występują tylko u niego. Ich statystyki zmieniają się wraz z poziomem bohatera w danym przedziale.
 • Zmieniono ceny w sklepie Premium wszystkich elementów. Wszystko zostało poukładane tak by można było bez przeszkód korzystać z jednostek i czarów innej rasy. W wersji 1.21 zostaną też poprawione zestawy przedmiotów w sklepie Premium.
 • Dodano 38 poziomów receptur i przedmiotów do alchemika. Pojawiły się również receptury premium.

Błędy:

 • Poprawiono działanie okien alchemika
 • Poprawiona błędy w rankingu
 • Poprawiono receptury w alchemiku
 • Poprawiono błąd z gleemmerami w formie składników wypadającymi z siedliszcz
 • Poprawiono błąd ze znikającymi składnikami, gdy ich liczba spadała do 0
 • Poprawiono błąd z niewłaściwym liczeniem szansy na kradzież
 • Poprawiono błąd z punktami nawigacyjnymi
 • Poprawiono błąd z generacją nagród za zniszczone siedliszcza, składnik powinien występować już tylko w jednym slocie
 • Poprawiono błąd z pojawianiem się 2 takich samych nagród za zniszczenie siedliszcza
 • Poprawiono błąd ze złym naliczaniem przyspieszeń u alchemika
 • Poprawiono błąd ze złym naliczaniem statystyk przedmiotów do walki na arenie
 • Poprawiono błąd ze złym wyświetlaniem reklamy sklepu premium w oknie punktów nawigacyjnych
 • Usunięto zbędne statystyki bohatera na oknie przedmiotów z targu
 • Poprawiono błąd z niewypadającymi nagrodami za walkę z NPCami questowymi

v1.20.1 (05.11.2010)

Wersja 1.20.1 to głównie zmiany optymalizacyjne dzięki którym gra ma chodzić płynniej. Ponieważ jednak musieliśmy wgrać po części już zrobione przez nas zmiany (do wersji 1.21), wersja 1.20.1 dodatkowo wnosi następujące elementy:

 • Mapa powinna wczytywać się szybciej, a jej odświeżanie powinno być o wiele dokładniejsze.
 • Zmieniono rozmieszczenie NPC na świecie, więcej różnych NPC będzie występować w każdej lokacji.
 • Zmieniono jednostki u NPC i dodano nowe jednostki.
 • Zmieniono sposób generowania nagród za zniszczenie siedliszcza, powinno być to zawsze 3 przedmioty + 1 składnik.
 • Zmieniono szanse na zdobycie składników i ilość składników wypadających z danych jednostek (nie trzeba będzie aż tak daleko latać, więcej podstawowych składników powinno znajdować się w każdym sektorze mapy)
 • Zbalansowano ceny poziomów technologii w mieście

Poprawki błędów:

 • Arena została poprawiona - wcześniej nie były naliczane bonusy z przedmiotów, obecnie ten błąd w minimalnym stopniu wpływa na walkę. W pełni zostanie to naprawione w wersji 1.21
 • Złodziej został poprawiony zgodnie z nowymi założeniami

v1.20 (22.10.2010)

Nowe funkcjonalności:

 • Alchemik. Wprowadzono możliwość tworzenia własnych przedmiotów ze specjalnych zasobów zbieranych podczas gry. Siedzibę alchemika można znaleźć w mieście, a jego umiejętności rosną razem z każdym wykonanym przedmiotem na odpowiednio wysokim poziomie - to znaczy, że wtedy, gdy poziom receptury nie jest niższy od poziomu alchemii o więcej niż 5.
 • W ramach funkcjonalności alchemika wprowadzono nowe przedmioty oraz obszerny zbiór składników, których można użyć do produkcji. Składniki można znaleźć w siedliszczach oraz jako łup w dowolnej walce z bohaterem NPC. Różne składniki wypadają z różnych jednostek w armii NPC.
 • W tej wersji alchemik może mieć maksymalnie 22 poziom rozwoju, w sumie są 44 przedmioty możliwe do uzyskania z receptur. W kolejnych wersjach ta funkcjonalność zostanie rozszerzona o kolejne poziomy i receptury. Dodatkowo dojdą receptury premium i możliwość sprzedaży i zakupu składników na targu.

Zmiany równowagi gry:

 • Zmieniono zasadę działania czarów leczących i czarów zadających obrażenia. Wcześniej ich efekt liczony był oddzielnie dla każdego oddziału. Teraz działają w odniesieniu do całej armii, a ich efekt jest dzielony na poszczególne oddziały. W takim układzie czary leczące i ofensywne działają słabiej, ale o wiele bardziej przewidywalne.
 • Zmieniono wszystkie skille u jednostek z koszar, premium i NPC. Skill Obrońca już nie występuje już w grze. Wszystkie przedmioty które posiadały taki skill, mają teraz inny w zamian.

Poprawki błędów:

 • Poprawiono działanie funkcji pominięcia tutoriala.
 • Czasem po wysłaniu do lokacji bohater nie był w niej widoczny, a jego podróż nie była odnotowana na pasku czasu; problem już nie występuje.
 • Czasem po wynajęciu nowego bohatera Ekran Armii nie odświeżał się poprawnie i nie było go widać. Problem został usunięty.
 • Podczas próby odebrania przedmiotu z ikony raportu z walki czasem znikały nieodebrane przedmioty (w powiadomieniach). Błąd już nie występuje.
 • Poprawiono działanie podpowiedzi (tooltipów) w odniesieniu do przedmiotów z zestawów.
 • U niektórych graczy występował problem z poprawnym zarządzaniem punktami nawigacyjnymi - po dodaniu instancji do punktów nawigacyjnych i późniejszym wykonaniu zadania z nią związanego, lista punktów nawigacyjnych mogła się zepsuć. Błąd został naprawiony.
 • Zadania fabularne u niektórych graczy nie kończyły się poprawnie, lub nie rozpoczynały wtedy, kiedy powinny. Błędy związane z problemem zostały usunięte.
 • Podczas niektórych zadań ruda wydobywana w instancji potrafiła osiągnąć wartości ujemne. Problem już nie istnieje.
 • Podczas ładowania układów armii występowały różne problemy (nieodświeżający się ekwipunek, nieuzasadnione żądanie zapłaty w Gleemmerach, etc.). Wszystkie błędy zostały poprawione.
 • Podczas walki na arenie można było czasami natrafić na przeciwnika, z którym już raz się walczyło tego dnia. Problem został usunięty i nie powinien się powtórzyć.
 • Niektórzy gracze znajdowali nieznane przedmioty - zostały one zmienione w sok z dyni, który można sprzedać na targu, bądź zachować w celach kolekcjonerskich. W wypadku, gdyby znowu pojawił się takowy przedmiot, zostanie on odrzucony przez ekwipunek i nie pojawi się w plecaku, nawet jeśli gracz go przyjmie.
 • W grze ponownie pojawił się system degradacji niezniszczonych siedliszcz. Jeśli jakieś siedliszcze stoi nie atakowane przed długi czas, jego ilość HP spada.

v1.19.4 (30.09.2010)

Poprawki:

 • Dodano brakujące questy do istniejących już kont graczy, które nie miały ich od początku.
 • Poprawiono sposób rozstawiania siedliszcz i kopalni na mapie. Powinien być bardziej równomierny.
 • Poprawiono funkcjonalność okna instancji questowych.
 • Poprawiono błąd z wyskakującym czarnym ekranem podczas oglądania ekranu zadań.
 • Poprawiono błąd, podczas odbierania nagrody za 100% wypełnienie profilu w grze.
 • Błąd podczas sprzedaży jednego z kilku jednakowych przedmiotów na targu, został poprawiony.
 • Błąd z tooltipami miast został poprawiony, nazwy miast wyświetlają się już poprawnie.
 • Poprawiono błąd z zawracaniem bohaterów lecących do celu.
 • Poprawiono kolejność wyświetlania okien i podpowiedzi do questów.
 • Poprawiono wyświetlanie procentów zniszczenia armii w oknie raportów z walk w siedliszczach.
 • Poprawiono grafiki w oknie rozkazów, gdy bohater podróżował do instancji questowej.
 • Tylko okrzyk wygranego bohatera będzie widniał w raporcie z walki w kopalni.
 • Instancje do questów będą generować się bliżej.
 • Dodano przycisk "Pomiń tutorial" do okien pierwszych questów tutorialowych blokujących interface.
 • Dodawanie osób do zablokowanych powinno już działać prawidłowo.
 • Poprawiono błąd z odświeżaniem okna armii po wgraniu autosave'a.
 • Wgrano dużą ilość poprawek dotyczących statystyk przedmiotów i jednostek (liczne, choć drobne zmiany, pozostające w zgodzie z nową równowagą gry).
 • Poprawiono wiele drobnych błędów związanych z działaniem questów.

v1.19.3 (21.09.2010)

Zmiany równowagi gry:

 • Zmieniono statystyki wszystkich przedmiotów w grze (większość gwarantuje teraz wyższe bonusy, niż poprzednio). Zwiększono też wartość przedmiotów podczas szybkiej sprzedaży.
 • Sposób generacji przedmiotów dla bohaterów NPC został zmieniony, aby lepiej pasować do ogólnej równowagi gry.
 • Wprowadzono drobne poprawki w statystykach i kosztach niektórych jednostek.

Nowe przedmioty:

 • Wprowadzono 20 zestawów przedmiotów do skompletowania. Moc każdego przedmiotu z zestawu rośnie wraz z każdym kolejnym elementem kolekcji niesionym przez bohatera. Każdy z obecnie wprowadzonych zestawów wymaga 5 przedmiotów do uzyskania maksymalnej mocy.
 • Wprowadzono specjalny rodzaj flag rasowych, którego mogą użyć tylko przedstawiciele określonej rasy. Przykładowo, gracze grający orkami nie będą mogli użyć flagi przeznaczonej dla elfów. Każda z takich flag zapewnia bonusy wszystkim jednostkom w armii, niezależnie od ich rasy.

Poprawki błędów:

 • Niektórzy gracze musieli czekać na powrót wojsk dłużej, niż powinni. Błąd został naprawiony.
 • Czasem bohaterowie “zawisali” nad celem podróży. Błąd został poprawiony.
 • Poprawiono błędy związane z zakładaniem i obsługiwaniem kont graczy przez oficjalną stronę Tanadu (mini.tanadu.com).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wysłanie wiadomości do supportu gry.
 • Poprawiono błędy związane z działaniem questów (liczne, choć drobne usprawnienia).
 • Usprawniono działanie tutoriala.
 • Usunięto problemy związane z raportowaniem stanu gry przez Gnoma Edgara.
 • Poprawiono błędy związane z aktywacją e-maila.
 • Wprowadzono liczne drobne poprawki interface'u gry.

Dodatkowo:

 • W wersji 1.19.3. pojawiła się możliwość gromadzenia takich samych przedmiotów w jednym slocie ekwipunku.

v1.19.2 (8.09.2010)

Ta wersja nie wprowadza żadnych zmian w grze, poza zmianami optymalizacyjnymi.


v1.19.1 (3.09.2010)

Zmiany:

 • W ramach ustalania równowagi gry, obniżono skuteczność czarów leczących o 10%.
 • Poprawiono błąd ze zbyt silnymi jednostkami smoków w Sklepie Premium.
 • Poprawiono błąd z nieprawidłowymi obrażeniami Szarego Mistrza.
 • Bohaterowie nie powinni już wracać z siedliszcza bez odbycia walki.
 • Jednostki powinny prawidłowo odblokowywać się na ekranie miasta.
 • W raportach walk statystyki jednostek powinny pojawiać się z uwzględnieniem bonusów z przedmiotów.
 • Logi w Dzienniku powinny wyświetlać się prawidłowo.
 • Przedmioty można zakładać i zdejmować z ekwipunku bohatera bez problemów.
 • Usługi Premium powinny wyświetlać się normalnie.

v1.19 (31.08.2010)

Zmiany równowagi gry

 • Wprowadzono daleko idące zmiany w równowadze jednostek (wliczając w to także kolejność odblokowywania części z nich).
 • Wprowadzono w pełni działający mechanizm “papier-nożyce-kamień” w stosunku do rodzajów jednostek; teraz faktyczna sytuacja w grze będzie zgodna z opisami jednostek – kawaleria będzie skuteczniejsza przeciw piechocie, piechota przeciw łucznikom, a łucznicy przeciw kawalerii.
 • Zrównoważono efekty czarów (czary zadające obrażenia i leczące są lepiej dopasowane do siebie).
 • Zwiększono ilość złota zdobywaną dzięki karawanom do miast przyjaciół lub kradzieżom w miastach wrogów.
 • Poprawiono skuteczność armii wszystkich NPC (będą walczyć mądrzej i skuteczniej).

Nowe funkcjonalności

 • Stworzono nowy ekran wyboru rasy podczas pierwszej rejestracji.

Poprawki błędów

 • Wprowadzono nową, poprawną kolejność zadań tutorialowych; przy okazji usunięto wiele mniej lub bardziej poważnych problemów związanych z niestabilnością nowego tutoriala.
 • Wprowadzono liczne choć drobne poprawki do mechanizmu zadań fabularnych; cały system powinien działać o wiele stabilniej.
 • Wprowadzono wiele drobnych poprawek interface'owych (rozjechane okna, zasłonięty tekst, niepoprawne linkowanie, etc.).
 • Zaproszeń do walki w siedliszczu często nie dało się wcześniej wysłać poprawnie. Problem został usunięty.
 • Czasami bonusy do statystyk nie były brane pod uwagę podczas określania wyniku walki. Błąd został naprawiony.
 • Mail aktywacyjny od tej pory powinien działać poprawnie; istnieje też możliwość zmiany raz podanego e-maila.
 • Poprawiono zgłoszony wcześniej błąd z niepoprawnym wyświetlaniem statystyk jednostek u NPC na ekranie porównania armii.
 • Zmieniono wymagany poziom bohatera dla jednostek z koszar.
 • Poprawiono błąd z czarami odbijającymi / rozpraszającymi które działały zawsze. Teraz działają zgodnie z opisem.

v.18.1 (30.08.2010)

 • Zmienione są ceny usług premium. Podniesiono z 10 do 30 Gleemmerów ceny następujących usług: Dodatkowe Pojedynki, Szybszy Rozwój, Szybsze uczenie, Większe Podatki.

v1.18 (16.08.2010)

Nowe funkcjonalności

 • Wprowadzono do gry mechanizm questów (m. in. nowe okno na górnym panelu – można tam obejrzeć i wybrać zadania). Na razie, dla większości graczy, mechanizm jest nieaktywny (brak zadań do wykonania).
 • Dodano nowy tutorial dla nowych graczy, który wykorzystuje mechanikę questów do wprowadzenia w świat i zasady gry.

Nowe przedmioty:

 • Dodano premiowe zestawy przedmiotów, po 3 kolekcje dla każdej rasy. Przedmioty dostępne są w Sklepie Premium i odblokowywane wraz z postępami w grze.

Poprawki błędów:

 • Walki na Arenie nie odświeżały się poprawnie niektórym graczom. Problem został rozwiązany.
 • Niektórzy gracze mogli skorzystać z mniejszej liczby aukcji na Targu, niż powinni. Problem został już rozwiązany i Targ powinien działać poprawnie.
 • Po wystawieniu na aukcję, przedmioty na Targu mogły wyświetlać się w okienku aukcji i w Skarbcu jednocześnie. Błąd został naprawiony.
 • Niektórych przedmiotów wystawionych na aukcje nie można było kupić. Błąd został usunięty.
 • Raporty z walk niektórych bohaterów nie mogły zostać poprawnie otworzone. Problem został rozwiązany i nie powinien się powtarzać.
 • Czasem punkty Chwały były przyznawane z opóźnieniem. Czas po jakim aktualizowana jest liczba punktów został zmniejszony do minimum – dodatkowe punkty Chwały powinny być widoczne o wiele szybciej.
 • Dokonano usprawnienia interface'u i poprawki drobnych błędów z nim związanych.
 • Poprawiono działanie linków w Ekranie Armii, Bramie Miasta i na Targu.
 • Czasem przedmioty, które miał na sobie przeciwnik NPC nie wgrywały się poprawnie w widoku porównania armii. Błąd został usunięty.
 • Facebook: gra mogła od czasu do czasu zablokować się po otrzymaniu feeda lub wiadomości. Błąd już nie występuje.

v1.17 (06.07.2010)

Równowaga gry:

 • gracz, który przejął po przeciwniku miejsce w kopalni, przejmuje też jego wydobycie (całą rudę uzbieraną przez wrogich górników).

Poprawki błędów:

 • Niektórym graczom znikały miejsca na aukcje na Targu, pomimo wprowadzenia już wcześniej poprawek, które miały temu zaradzić. Problem został ostatecznie naprawiony i nie powinien wystąpić ponownie.
 • Siedliszcza nie odnawiały się wystarczająco szybko, aby zapełnić przestrzeń po innych siedliszczach, zniszczonych przez graczy. Procedura regeneracji siedliszcz została poprawiona i błąd nie powinien występować.
 • Walki na Arenie nie aktualizowały się codziennie, jak powinny. Problem został rozwiązany.
 • W niektórych wypadkach informacja o bohaterach wysłanych do kopalni lub siedliszcza nie wyświetlała się poprawnie. Błąd nie powinien wystąpić ponownie.
 • Notki od graczy wysyłających prezenty źle wyświetlały się, uniemożliwiając odebranie przedmiotu. Błąd został naprawiony.
 • Podczas wysyłania zaproszeń do walki w siedliszczach, niektóre z nich nie były zapisywane (nie pojawiały się). Problem został usunięty.
 • Czasami w grze pojawiały się dziwne znaki w miejsce okrzyków bojowych. Błąd został poprawiony.
 • Gdy bohater miał pełne morale, nie dało się zastąpić jednostek w jego armii innymi. Zostało to poprawione.
 • Wózki w kopalniach miały tendencję do szybszego napełniania się, niż powinny (tzn. Przed upłynięciem czasu wydobycia). Błąd okazał się wadą interface'u i został naprawiony.
 • Czasem po odświeżeniu gry pojawiał się samouczek witający nowych graczy. Problem został rozwiązany i nie powinien się powtórzyć.
 • Od czasu do czasu można było kupić dla bohatera więcej jednostek niż miał morale. Błąd został ostatecznie naprawiony.
 • W oknie przyjmowania nagród przyciski “następna” i “poprzednia” były aktywne nawet, gdy dostępna była jedna nagroda. Zostało to poprawione.
 • Od czasu do czasu w Bramie Miasta pojawiały się sprzeczne informacje na temat zapełnienia kufrów na podatki. Błąd został poprawiony.
 • Czasem wyczerpane kopalnie nie znikały z mapy, powstrzymując nowe kopalnie przez pojawieniem się. Nie będzie się to już więcej powtarzać.
 • Czasami przyciski rozwoju technologii nie blokowały się właściwie podczas rozwoju; zostało to naprawione.
 • Podczas sprzedawania przedmiotów na Targu lokalnemu kupcowi, suwak Skarbca ustawiał się zawsze na początkowej pozycji. Zostało to poprawione.
 • Na Arenie od czasu do czasu losowani byli bohaterowie, z którymi już raz walczono w ciągu 24 godzin. Zostało to poprawione i tacy przeciwnicy nie powinni być losowani, chyba że w ekstremalnych przypadkach (brak innych bohaterów).
 • Niektórzy gracze mieli problemy z edycją nazwy miasta. Problem został rozwiązany.
 • Poprawiono liczne inne błędy interface'u i wyświetlania (błędne teksty, przesunięte lub błędne ikony, źle sformatowane zmienne, etc.)

Dodatkowy kontent:

 • Do Sklepu premium dodano flagi dla każdej z ras, oprócz podstawowych (orków, ludzi i elfów). Flagi będą widoczne dla graczy, których bohaterowie osiągnęli 45 poziom.

v1.16 (22.06.2010)

Nowości:

 • Przycisk “Feedback” został zastąpiony linkiem do forum Tanadu.

Równowaga gry:

 • Trudność walk została zmniejszona dla początkujących graczy i nowych bohaterów (poziomy: 1-9).
 • Skorygowano szybkość awansowania bohatera. Niskopoziomowi bohaterowie będą zdobywać nowe poziomy nieco szybciej, podczas gdy wysokopoziomowi (poziom 40 i wyżej) będą musieli bardziej się napracować.

Poprawki błędów:

 • Miejsca na aukcje w Targu znikały u niektórych graczy. Zostało to poprawione i teraz nie będzie już występować.
 • Prezenty od znajomych otrzymywano czasem z dużym opóźnieniem. Błąd już nie występuje.
 • Ikona złotego plusa, pozwalająca graczom uzupełnić Gleemmery, nie działała poprawnie na przeglądarce internetowej Chrome. Teraz problem jest rozwiązany.
 • Usuwanie raportów z walki powodowało przerwy w grze. Problem już nie występuje.
 • Na poziomie 60-tym bohatera nie każde siedliszcze zostawało odblokowane poprawnie. Teraz po rozwoju bohatera do 60-tego poziomu, poprawnie odblokowują się wszystkie dostępne siedliszcza.
 • Niektórzy gracze nie mieli wyświetlonej nazwy miasta w swoich profilach. Ten problem został rozwiązany.
 • Po kliknięciu na zniszczone siedliszcze lub wyczerpaną kopalnię, mapa świata nie odświeżała się w odpowiednim czasie, powodując błędne zachowanie interfejsu. Problem został naprawiony i nie będzie już występować.
 • W rzadkich przypadkach gra traciła połączenie z serwerem podczas rejestracji gracza. Ten problem jest rozwiązany.
 • Samouczek od czasu do czasu potrafił spowodować nieprawidłowe zachowanie interfejsu. Zostało to naprawione.
 • W historii płatności profilu gracza niektóre pozycje mogły być opisane nieprawidłowo. Błąd ten został poprawiony i nie będzie już występować.
 • Dostępny z poziomu gry link do pomocy technicznej nie działał poprawnie. Zostało to naprawione, a link odzyskał pełną funkcjonalność.
 • Usługi Premium nie zostawały prawidłowo przedłużone po aktywacji konta Premium. Ten problem został rozwiązany.
 • Okno Sklepu Premium mogło otworzyć się ukryte pod innymi oknami interfejsu. Problem już nie występuje.
 • Aktywne konta, ze stosunkowo długim okresem nieaktywności w przeszłości, mogły zostać wykasowane w nieprzewidziany sposób. Błąd ten został poprawiony i nie będzie już występować.
 • Niektórzy gracze mogli mieć problemy podczas logowania do Tanadu z Facebooka. Wszystkie związane z tym problemy zostały rozwiązane i nie powinny się powtórzyć.
 • Poprawiono też pomniejsze błędy interface'u (brak ikony, zły tekst, itp.).

v1.15 (10.06.2010)

 • Poprawiono błąd z błędnym wyświetlaniem czasu, na belce linii czasu.
 • Poprawiono błąd z nakładaniem się okien podczas wyboru bohatera.
 • Poprawiono suwak by nie wracał do pozycji wyjściowej po każdym przenoszeniu przedmiotu na bohatera.
 • Bot GG, komenda "miasto" została poprawiona.
 • Poprawiono błąd z logowaniem na przeglądarce Opera.
 • Podpowiedzi przed walka zostały poprawione.
 • Poprawiono działanie, porównywania armii w siedliszczu.
 • Nowy system dzielenia nagród po zniszczeniu siedliszcza.
 • Poprawiono przydzielanie punktów chwały za walkę w siedliszczach.
 • Poprawienie responsywności gry (powinno się wszystko szybko ładować ).
 • Poprawiono wyświetlanie wizytówek miast.
 • Poprawiono sprzedaż przedmiotów premium.
 • Nowy system do rozmieszczania kopalni na świecie.
 • Dodano powiadomienie o wydaniu gleemerów podczas wykupowana dodatkowych walk na arenie.
 • Poprawiono wyświetlanie listy wydawanych gleemerów.
 • Poprawiono dawanie podwójnych nagród za przejście progu w rankingu chwały.
 • Poprawiono odświeżanie się siedliszcz na mapie.
 • Poprawiono wysyłanie prezentów ( czarów ) z listy życzeń.

v1.14 (31.05.2010)

 • poprawiono błąd związany z tym, że bohaterowie nie chcieli przerwać wydobycia w kopalni po przegranej walce
 • poprawiono działanie podpowiedzi przed walką
 • poprawiono wyświetlanie powiadomień o nowej wiadomości (czerwone cyferki)
 • poprawiono błąd powodujący zawiśnięcie bohatera po dotarciu do celu podróży
 • poprawiono błąd polegający na tym, że siedliszcze z poziomu 20-29 było dostępne od 29 poziomu
 • poprawiono problemy związane z ładowaniem układu armii
 • poprawiono błąd, z powodu którego niektóre przedmioty nie miały statystyk
 • wprowadzono wiele drobnych poprawek odnośnie działania interface'u (naprawiono błędy, dokonano optymalizacji niektórych elementów).

v1.13 (20.05-25.05.2010)

 • nowa mechanika siedliszcz została zaimplementowana:
  • zmieniono interface i oprawę graficzną siedliszcz
  • wprowadzono możliwość zapraszania przyjaciół do walk w siedliszczu
  • wprowadzono możliwość wyboru poziomu trudności walk
  • zwiększono liczbę przedmiotów przyznawanych jako nagroda po zniszczeniu siedliszcza
  • zaimplementowano system podpowiedzi przed walką
 • wprowadzono kilka drobnych zmian równowagi w grze:
  • czar “Zaćmienie” nie staje się słabszy na kolejnych poziomach
 • poprawiono błąd związany z tym, że gracze mogli czytać wiadomości zaadresowane do ich przyjaciół
 • poprawiono problem związany z dodawaniem siedliszcz do listy punktów nawigacyjnych
 • poprawiono błąd blokujący otwarcie raportów z walki
 • poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji punktów Chwały
 • poprawiono działanie przycisku “Usuń” w skrzynce pocztowej gry
 • poprawiono liczne, drobne błędy interface'u gry:
  • niepoprawne teksty
  • rozjechane elementy
  • niedziałające linki

v1.12 (07.05.2010)

 • dokonano optymalizacji gry (powinna działać szybciej)
 • poprawiono błędy powodujące spowolnione odświeżanie gry po rozpoczęciu rozwoju technologii w mieście
 • poprawiono liczne błędy interface:
  • rozjechane elementy
  • dziwne zachowanie
  • niepoprawne opisy
  • poprawiono linkowanie w paru miejscach gry
 • poprawiono błędy powodujące niewłaściwe lub spowolnione ładowanie gry
 • poprawiono działanie Rankingów (powinny poprawnie sortować i zwracać wszelkie informacje)
 • do raportu po walce na Arenie dodano link “zgłoś nadużycie”
 • poprawiono działanie gamelogów (m.in. naprawiono błąd uniemożliwiający kasowanie komentarzy)
 • usunięto problemy zawiązane z niewłaściwymi reakcjami gry podczas kupowania zestawów premium przy pełnym inwentarzu
 • poprawiono działanie kradzieży (m.in. naprawiono błędy związane z niewłaściwym naliczaniem zysków za udane kradzieże i kar za nieudane)
 • poprawiono działanie skrzynki pocztowej wewnątrz gry
 • usunięto wizytówkę własnego miasta gracza (po kliknięciu na ikonę miasta na mapie otwiera się główny ekran miasta)
 • zwiększono skuteczność przedmiotów ze Sklepu Premium.

1.11 (06.05.2010)

 • wprowadzono zmiany poprawiające równowagę w grze:
  • zmniejszono pojemność kopalń
 • poprawiono błędy związane z wyświetlaniem logów
 • poprawiono błąd powodujący rozmnożenie jednostek podczas kupowania i zastępowania w Ekranie Armii
 • poprawiono błędy związane z kupowaniem i sprzedawaniem czarów i jednostek
 • poprawiono błędy związane z działaniem Areny:
  • limit pojedynków na Arenie
  • podwójnie wylosowani przeciwnicy

1.10 (21.04.2010)

 • poprawiono błąd powodujący niewłaściwe pojawianie się feedów na Facebooka
 • poprawiono błąd związany z niewłaściwym wyświetlaniem ilości kupowanych czarów oraz powodujący pojawienie się niewłaściwych informacji podczas zastępowania i przenoszenia jednostek
 • poprawiono błędy związane z integracją gry z Facebookiem
 • poprawiono błędy przeszkadzające w rozwoju technologii w mieście gracza
 • poprawiono błąd wywołujący pustą listę przeciwników podczas walki na Arenie

1.0.9 (15.04.2010)

 • poprawiono błędy związane z integracją gry z Facebookiem
 • poprawiono błędy związane z kupowaniem czarów i jednostek przy pełnym morale
 • poprawiono błędy związane z niewłaściwym wyświetlaniem logów i feedów
 • poprawiono filtrowanie dostępności logów dla przyjaciół i wrogów (gracze nie mają dostępu do wszystkich logów przyjaciół i wrogów)
 • poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji ilości czekających na odebranie powiadomień, logów, wiadomości i raportów z walki
 • poprawiono błąd związany z wczytywaniem układów armii
 • wprowadzono poprawki w funkcjonowaniu interface (nowe ikony, etc.)

1.0.8 (06.04.2010)

 • poprawiono równowagę gry, zmniejszając pojemność kufrów na podatki graczy (okno bramy miasta)
 • poprawiono sposób, w jaki gra informuje o doładowaniu Gleemmerów (ekran doładowań, historii wydatków, etc.)
 • wprowadzono poprawki funkcjonowania interface (nowe linki, poprawienie działania wyszukiwarki graczy, stronicowania, etc.)
 • poprawiono funkcjonalność Dziennika (nowe logi)
 • poprawiono błędy uniemożliwiające wejście na listę raportów z walki lub otworzenia okna Dziennika

1.0.7 (31.03.2010)

 • wprowadzono możliwość rozdzielenia jednostek z jednego slotu na dwa osobne w armii bohatera
 • wprowadzono specjalne oznaczenia technologii w mieście, pojawiające się po wykupieniu niektórych usług w Sklepie Premium
 • poprawiono błąd związany z niewłaściwym raportowaniem o wyniku walki na Arenie
 • poprawiono błędy związane z niewłaściwym pozycjonowaniem graczy na Rankingu Areny
 • poprawiono błąd związany z nieprzyznawaniem nagród za osiągniecie rangi w Rankingu Areny
 • poprawiono błąd uniemożliwiający wczytanie autosave układu armii
 • dokonano drobnych poprawek w funkcjonowaniu minimapy i profilu gracza

1.0.6 (25.03.2010)

 • dodano 100 Gleemmerów dla każdego gracza
 • wprowadzono drobne poprawki do interface'u (Wieża maga, Koszary, Targ i inne)
 • poprawiono błąd powodujący trudności z otworzeniem zakładek Podsumowania i Historii Doładowań w Profilu Gracza
 • okrzyki bojowe są poprawnie wyświetlane w oknie pojedynku na Arenie
 • poprawiono błąd powodujący niewłaściwą aktualizację ilości przedmiotów w Skarbcu
 • poprawiono błędy związane z niewłaściwym działaniem Areny po wprowadzonych zmianach
 • poprawiono błędy związane z przyznawaniem należnych Punktów Chwały
 • poprawiono błędy interface gry (niewłaściwy lub brakujący tekst, przesunięte elementy, etc.)

1.0.5 (17.03.2010)

 • wprowadzono znaczące zmiany w funkcjonowaniu Areny:
  • bohaterowie przeprowadzają animowane pojedynki, jeden na jednego, bez udziału armii
  • wystawiony na Arenie czempion nie musi pozostawać w mieście i może dowodzić armią oraz wykonywać misje jak pozostali bohaterowie
  • usunięto limit czasowy “regenerujący” możliwość walki, zastępując go dziennym limitem walk (z możliwością dokupienia dodatkowych za Gleemmery)
  • wprowadzono dodatkową usługę Premium, zwiększającą dzienny limit walk (usługa wchodzi również w skład Konta Premium)
 • zmieniono zasady, wedle których organizowany jest Ranking Areny (Uwaga: po wprowadzeniu zmian, niektórzy gracze mogą spaść na niższe pozycje)
 • wprowadzono funkcjonalność magazynowania jednostek:
  • od tej pory raz kupione jednostki i czary są przechowywane w ramach zasobów gracza (okno Armii)
  • kupionych jednostek i czarów nie można sprzedać, pozostają w magazynie dopóki nie zostaną zużyte
  • podczas ładowania układu armii w pierwszej kolejności używane są jednostki już wcześniej kupione
 • poprawiono błąd powodujący niewłaściwe wyświetlanie nagród przyznawanych za zniszczenie siedliszcza
 • poprawiono błąd związany z podwajaniem parametrów przyznawanych nagród
 • poprawiono błędy powodujące niewłaściwe zachowanie interface'u gry
 • poprawiono błędnie działający czar “Furia”

1.0.4 (09.03.2010)

 • poprawiono błędy związane z niewłaściwym funkcjonowaniem rozwoju technologii w mieście
 • poprawiono błędy związane z niewłaściwym raportowaniem ilości otrzymanych surowców, a także czasu pozostałego do zapełnienia kufrów z podatkami
 • poprawiono błędy związane z niewłaściwym zapisywaniem i ładowaniem układów armii
 • poprawiono błąd powodujący wyświetlenie po wykonanej misji niewłaściwych powiadomień i logów
 • poprawiono funkcjonowanie przycisków centrowania mapy
 • poprawiono liczne drobne błędy interface, takie jak przesunięte ikony i niewłaściwie sformatowany tekst
 • dokonano drobnych poprawek funkcjonalności interface'u gry

1.0.3 (02.03.2010)

 • koszty rozwoju miasta zostały zmienione
 • poprawiono błąd z naliczaniem złota w kufrach w Bramie Miasta
 • poprawiono błąd uniemożliwiający odebranie prezentu z poziomu Loga
 • zmieniono niewłaściwe teksty w oknie wyboru bohatera do ataku
 • poprawiono błąd z niewłaściwą liczbą slotów do zapisu armii
 • poprawiono błąd związany z wysyłaniem karawan do nowych przyjaciół
 • poprawiono niepoprawne wyświetlanie daty utworzenia konta
 • zmieniono funkcjonowanie okna układów armii w przypadku gdy bohater jest na Arenie
 • poprawiono obsługę przycisku "wyślij na misję" w mieście gracza
 • poprawiono funkcjonalność przyjmowania prezentów wysyłanych przez profil
 • poprawiono obsługę listy punktów nawigacyjnych w przypadku posiadania na niej zniszczonego Siedliszcza
 • poprawiono dokupowanie czarów przy ładowaniu układu armii
 • poprawiono błąd z doładowywaniem jednostek na arenie

1.0.2 (25.02.2010)

 • dodano możliwość wykonywania misji w miastach innych graczy, a także wysyłania karawan do graczy zaprzyjaźnionych i złodziei do miast wrogów
 • dokonano zmian w funkcjonalności układów armii, w związku z czym wszystkie dotychczasowe układy armii zostały wykasowane
 • poprawiono błędy związane z niewłaściwym działaniem punktów nawigacyjnych
 • poprawiono błędy związane z resetowaniem mnożnika i czasu oczekiwania na Arenie podczas dodawania budżetu armii
 • poprawiono błąd powodujący sytuację, w której nowy gracz zaczynał od razu z pełnymi kuframi
 • poprawiono błąd związany z oznaczaniem przedmiotów, których bohater nie może użyć, a powodujący blokadę całego skarbca
 • poprawiono drobne błędy związane z niewłaściwym funkcjonowaniem interface'u gry:
  • znikające miasta z mapy świata
  • niefunkcjonującymi paskami przewijania
  • błędnie wyświetlającymi się ikonami i informacjami
 • poprawiono błędy związane z kupowaniem i sprzedawaniem zaklęć
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.